Data Pencapaian Semua Mata Pelajaran UPSR Tahun 2010-2014 & Sasaran Tahun 2015

Tahun Peratus Kelulusan Bil Murid Mendapat 7A % Murid mendapat 7A GPS Pemahaman BM (SJK) Penulisan BM (SJK) Pemahaman BC Penulisan BC BI Matematik Sains
2010 67.74 10 6.45 2.01 76.13 82.58 90.97 94.19 90.97 98.71 100
2011 72.60 9 6.16 2.00 84.25 82.88 95.21 93.84 87.67 99.32 97.26
2012 67.59 14 4.83 2.14 74.5 79.7 96.9 92.8 82.4 97.2 97.2
2013 68.73 17 6.16 2.01 75.2 80.6 92.1 94.6 83.8 97.1 97.8
2014 74.65 26 9.25 1.91 79.9 85.2 95.8 92.6 88.7 97.5 98.2
2015       2.00 78.3 77.6 92.8 93.8 88.8 98.6 95.7