2015-11-02 12:00

Mengikut persetujuan dari usul yang dibangkitkan pada Mesyuarat Agong PIBG, maka kelas tambahan dan kelas bakat diadakan bagi murid Tahun 4,5 dan 6 sebagai persediaan awal untuk menghadapi Peperiksaan UPSR supaya guru dan murid dapat menyesuaikan diri dengan penataran pentaksiran baru. Disamping itu dapat meningkatkan prestasi murid.

  1. Mulai tahun 2016,kelas tambahan untuk Bahasa Malaysia akan diubahsuaikan mengikut kemajuan murid, dengan itu, guru dapat memberi lebih perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran mereka
  2. Murid Tahun 3 2015 sila mengambil perhatian supaya persediaan awal dapat dirancangkan serta menggalakkan ibu bapa terus membenarkan anak menyertai kelas tambahan sekolah.
  3. Pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih serta menghargai segala sokongan ibu bapa selama ini untuk menjayakan kelas tambahan.
  4. Kelas tambahan yang diadakan adalah khas untuk pembelajaran murid-murid, manakala kelas bakat adalah untuk memberi perkembangan seimbang murid-murid dari segi intelek,rohani, emosi dan jasmani.
  5. Pihak sekolah berharap ibu bapa dapat bekerjasama agar pelaksanaan kelas tambahan dan kelas bakat dijalankan dengan lancar.

 

* 9-11-2015 (Isnin) Cuti Ganti Deepavali

* 10-11-2015 (Selasa) Cuti Awam Deepavali

 

Sekian, terima kasih.

甲洞三校家协主席
辛秉展先生谨启